Bij een aantal opleidingen kunnen uw medewerkers de theorie via E-learning volgen en komen wij achteraf ter plaatse voor de praktijksessie. Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst en zoals u weet: "Time is money!".

Sinds geruime tijd is het besef ontstaan dat (praktijk)trainingen welke worden ondersteund met E-learning effectiever en attractiever kunnen zijn.  Cursisten kunnen of moeten zich voorbereiden op een training met behulp van tekst, foto’s filmpjes oefentoetsen: een mix van   E-learning met contactonderwijs het zogenaamde "Blended Learning"

Steeds meer trainers en cursisten ervaren deze wijze van onderwijs als positief. Men hoeft niet meer uitgebreid theorie te behandelen omdat cursisten dit vooraf aantoonbaar hebben voorbereid. Er is meer tijd om tijdens de praktijktraining te oefenen en er ontstaat meer tijd om zogenaamde scenario’s te trainen en dieper op de theorie in te gaan. De praktijktraining blijft echter wel het belangrijkste omdat cursisten natuurlijk wel moeten kunnen laten zien dat ze de vaardigheden en inzichten beheersen om goed te kunnen handelen.

Wat bepaald nu of iemand “geslaagd ”is?  Bij het volgen van de E-learning module heeft de cursist kennis opgedaan die wordt getoetst met behulp van afsluitende kennisvragen. De praktijktraining geeft informatie over het beheersen van de vaardigheden. De praktijktrainer is degene die uiteindelijk bepaald of een cursist competent is en in aanmerking komt voor een certificaat of bewijs van deelname.  Zowel de cursist als de trainer moeten het gevoel hebben dat na het volgen van de theorie én praktijktraining het verantwoord is om een positief waardeoordeel af te geven. De rol van de praktijktrainer blijft óók bij "Blended Learning" dus cruciaal. 

Tenslotte zal er een doelgroep blijven die het prettiger vindt om de theorie nog  klassikaal aangeboden te krijgen, dit moet ook zo blijven. De verwachting is echter dat deze zowel bij de jongere als oudere generaties de komende decennia sterk zal gaan afnemen met het toenemend gebruik van computers en tablets.

Volgende opleidingen komen aan bod:

  • "Het gebruik van kleine blusmiddelen - module 1"
    • Zeer interessant voor bedrijven of instellingen vanaf 50 medewerkers. Zij volgen de theorie on-line en wij komen ter plaatse voor de praktijkopleiding (tot 4 sessies/dag), zodat al uw medewerkers getraind zijn op 1 praktijkdag.

U kan bij ons ook terecht voor EHBO opleidingen via e-learning:

Prijzen op aanvraag!