Module 1
Basis

Standaardprogramma voor mensen zonder voorkennis

Duur: circa 3 uur.

 

PROGRAMMA

 

THEORIE

  • Oorzaken van brand - brandpreventie.
  • De vuurdriehoek - vlampunt - zelfontbranding.
  • De brandklassen.
  • De gevaren van brand - deurprocedure.
  • De verschillende blusmiddelen en hun gebruik.
  • Verplichte pictogrammen.
  • Evacuatie (interne procedure).

PRAKTIJK

  • Blussen van een brandende frietketel d.m.v. een branddeken.
  • Blussen van een vloeistofbrand d.m.v. een co2-blustoestel.
  • Blussen van een brandende prullenbak d.m.v. een schuimblustoestel.
  • Scenario oefening (per 2 pers.) met deurprocedure.
  • Demo blussen van een brandend persoon.
  • Demo gebruik brandhaspel (indien voorhanden in het gebouw).