Module 2
Gevorderden of interventieploegen

Duur: circa 4 uur.

 

PROGRAMMA

 

THEORIE

 • Oorzaken van brand - brandpreventie.
 • De vuurdriehoek – de vuurvijfhoek – vlampunt – zelfontbranding
 • De brandklassen.
 • Branduitbreiding - deurprocedure.
 • De verschillende blusmiddelen en hun gebruik.
 • Evacuatie + interventie (interne procedure).
 • Communicatie in noodsituaties.

PRAKTIJK

 • Blussen van een brandende frietketel d.m.v. een branddeken.
 • Blussen van een vloeistofbrand d.m.v. een co2-blustoestel.
 • Blussen van een brandende prullenbak d.m.v. een schuimblustoestel.
 • Scenario oefening (per 2 pers.) met deurprocedure.
 • Blussen van een brandend persoon.
 • Benaderen en blussen van een brandend gaslek.
 • Blussen van een brandende elektriciteitskast.

Opties

 • Gebruik brandhaspel (indien voorhanden in het gebouw en op het terrein).
 • Aflegsystemen met brandslangen (indien van toepassing).